Digital Post Til Oldemor

Digital Post Til Oldemor - IT-CAFÉ

Forankring af eksisterende IT-løsninger gennem coaching og netværksgrupper

 

NORDIC BRAIN arbejder også med IT-cafeer hvor vi kun hjælper med implementering af borgerrettet IT og coaching/workshops. Til IT-cafeerne står vi ikke for den tekniske del men bruger det forhåndenværende udstyr. Vi bistår dog som regel med råd og vejledning om det tekniske set-up og forslag til indretning.

 

Nordic Brain’s coaching af medarbejdere har karakter af et kompetenceudviklingsforløb. Formålet er at klæde medarbejderne på til at kunne motivere de borgere der er allermest uinteresseret og indifferente overfor IT (Informations Teknologi, fx computere, mobiltelefoner, etc) til at opdage mulighederne i digital teknologi.

 

Coachingen bygger på en legende tilgang, hvor vi blandt andet bruger computerspil og gør meget ud af at tage udgangspunkt i den enkeltes interesser. Formålet er at få skabt en motivation og fortrolighed omkring det at bruge IT

 

 

© NORDIC BRAIN 2009 - 2017, all rights reserved