Vedligeholdelse af investeringen

 

I 2010'erne blev der i stor stil etableret IT-cafeer, netcafeer, Hjernelounges, og andre modeller for at give adgang til den Digitale verden, for borgere på plejehjem, aktivitetscentre, dagcentre, træningscentre.


Til denne satsning indenfor ældreområdet blev der ikke kun i Danmark, men i store dele af den vestlige verden, købt enorme mængder iPads, computere, Wii, og mobiltelefoner.


Som noget nyt tilbyder Nordic Brain nu delkomponenterne af det som tidligere indgik som en samlet ydelse i forbindelse med udrulning og indkøring af Hjernelounges og IT-cafeer.


Formålet med denne ydelse er at hjælpe med at vedligeholde selve kerneideen - at stimulere kognitiv funktion, ældres inklusion i samfundet og ældres livsglæde, og herigennem at sikre at investeringen bliver ved med at være givet godt ud. 


DIGITAL HJÆLP

DIGITAL COACHING

VIDEREUDVIKLING AF LØSNINGER

Den Digitale hjælp handler om:

 

  • At få skabt liv og aktivitet rundt om det Digitale
  • Følge op på metoderne for at coache medarbejdere
  • At lave Digitale aktiviteter med borgere
  • Se til at udstyret kører som det skal


Eksempel på løsning:

Digital hjælp kommer en dag om måneden til en driftsenhed.


Metoder til at vejlede ældre i brugen af Digital stimulans


Medarbejdere har brug for nogle fif i forhold til hvordan man kan hjælpe borgere i gang med at bruge computere, mobiltelefoner, og andet udstyr.


Nordic Brain kan følge op på tidligere coaching, eller blot gennemgå nogle gode principper for at hjælpe borgerne. Eksempel på løsning:

Et par workshops med medarbejdere fra flere driftsenheder i en kommune.

Rådgivning omkring videreudvikling 


Det kan være at udstyret er nedslidt, eller at der skal tænkes nyt i forhold til bemanding, placering eller adgang til computere eller andet udstyr. 


Nordic Brain har stor erfaring med etablering og indkøring af digital teknik til stimulans af ældres kognition, livsglæde og inklusion i samfundet.
Eksempel på løsning:

For en enkelt driftsenhed, eller på tværs af en hel kommune, kan Nordic Brain komme med strategi og tidsplan for forbedring af mulighederne for at ældre kan få maksimal glæde af de Digitale værktøjer.