Hjernelounge-projektet 2009-2018

Udvikling og udrulning af 75 IT-cafeer i København og omegn.

 

Nordic Brain stod for udvikling og indkøring af et samlet koncept for "Digital Stimulans af Kognitiv Funktion for borgere +65 år" med navnet Hjerneloungen, i periden 2009-2018. Som en nyttig sideeffekt, blev brugerne fortrolige med PC'er, mobiltelefoner, og iPads.

 

Projektets målsætninger:

 • Fokus på interesser og underholdning.
 • Stabilt og sikkert IT-miljø.
 • Tiltalende indretning og design.
 • Tilpasning til lokale forhold for optimering.
 • Deling af viden på tværs af driftsenheder for at sprede "best practice."
 • Kommunikation med ledelse/direktion


Kunder: Sundheds & Omsorgsforvaltninger i fire kommuner.

 • København
 • Gentofte
 • Rudersdal
 • Gladsaxe


Projektomfang:

 • Tidsdimension: 9 år
 • Budgetstørrelse: 6 millioner kr.


Fotos fra flere forskellige Hjernelounges

Kunstneriske Projekter

Film & TV produktion. Computerspil. Udstillinger. Musik.


Indholdsproduktionen er samlet i datterselskabet VOGEL MEDIA.


Ekspertise:

 • Projektudvikling
 • Finansiering (EU, National, Regional, Fonde, samt private investorer)
 • Produktion
 • Distribution


Kunder:

 • TV-stationer
 • Filmselskaber
 • Reklamebureauer
 • Kulturhuse
 • Uddannelsesinstitutioner
 • Byudviklingsorganisationer
 • Filmfestivals
 • Teaterkompagnier
 • EU-kommissionen (udformning af støtteordning til MEDIA)


Projektomfang Film & TV:

 • Typisk Tidsdimension: 1-3 år
 • Typisk Budgetstørrelse: 1-10 millioner kr.


Projektomfang Computerspil, Udstillinger, Teater, Events, etc:

 • Typisk Tidsdimension: 1-2 år
 • Typisk Budgetstørrelse: 0,3 - 1,5 millioner kr.


Aktiv som musiker, komponist og sangskriver. 


Fotos fra diverse film, tv, musik, Flash-spil og udstillingsproduktioner