Vi er praksisorienteretFor at sikre, at velfærdsteknologiske løsninger bliver et velkendt redskab i de daglige arbejdssituationer, gennemfører vi en række workshops for de medarbejdere som arbejder tæt sammen med borgerne.


En workshop har karakter af et uformelt møde, hvor vi uddanner de medarbejdere som er tætte på borgerne, i de forskellige aspekter ved brug af de nye velfærdsteknologiske værktøjer. Medarbejderne er del af netværksgrupper, der mødes over flere måneder.


I coachingfasen følger vi op på temaerne fra workshops ude på afdelingerne, hvor vi sidder sammen med medarbejdere og borgere, for at sikre en god indkøring i brugen af de nye værktøjer.