Dokumentation til ledelse


Vi hjælper med at evaluere og dokumentere de processer hvor velfærdsteknologi skubber til organisatorisk forandring. Vi ønsker også at måle fordelene og udfordringerne ved at indføre ny teknologi. Det er viden som forvaltninger og direktion har brug for.


Til dette bruger vi en bred vifte af spørgeskemaer, Google surveys, video-interviews, en-til-en samtaler, seminarer og fokusgrupper for at finde ud af, om indsatserne rent faktisk leverer deres lovede fordele.


Vi kommunikerer evalueringsresultater som rapporter, der bliver skrevet sammen med kunden, samt via dokumentation i form af nyhedsbreve, hjemmesider, og som videofilm på YouTube. 


Se filmene på YouTube.