Hjerneloungen

HJERNELOUNGEN

Komplet løsning med teknik, indretning, coaching, netværksgrupper og software


En af Nordic Brain's største succeser var projektet "HJERNELOUNGE" som blev udviklet fra 2009 med stor opbakning fra Københavns Kommunes sundheds-og omsorgsforvaltning.


En Hjernelounge er en ny og omkostningseffektiv måde at lave Senior-IT, som også tager sigte på træning af kognitiv funktion og psykisk velvære for vores ældre medborgere. Den 1. marts 2014 var 20 Hjernelounges i daglig drift i Københavns-, Rudersdal og Gladsaxe kommuner.     


Projektet er nu (1. jan. 2017)  afsluttet, og  alle Hjernelounges lever videre som del af den almindelige drift.


Begrebet "Brain Lounge" (på dansk "Hjernelounge") er et varemærke udviklet af Nordic Brain. Visionen for en Hjernelounge er at få de borgere som oplever at stå udenfor det digitale fællesskab til at blive delagtiggjort og inkluderet. Inklusion forstærker følelsen af at være værdifuld, med positive sundhedsmæssige konsekvenser.


Se mere på hjemmesiden www.hjernelounge.dk

Se Hjerneloungens mange film på YouTubeCopyright © Alle rettigheder forbeholdes